11/3/11

"I love the idea of eye candy, eye candy as a sort of modern beauty."

Tom Ford

No hay comentarios:

Publicar un comentario